Nghiên cứu thị trường
banner

Nghiên cứu thị trường

12-10-2015

Đội ngũ Nghiên cứu thị trường & Tư vấn đầu tư với nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Hà Nội. Đây là đội ngũ chuyên viên nghiên cứu bất động sản đông đảo và dày dạn kinh nghiệm tại Việt Nam. Vốn được đào tạo từ các nền tảng giáo dục và chuyên môn đa dạng và tiên tiến, có các kiến thức chuyên môn như phân tích kinh tế – tài chính, chuyên viên nghiên cứu thị trường (cả tại bàn giấy và trên thực địa), chuyên gia dự báo, chuyên gia bất động sản, biên tập viên và quản lý xuất bản. Bên cạnh đó, phòng Nghiên cứu thị trường & Tư vấn đầu tư của Nhà Vuông còn tích lũy được nhiều kinh nghiệm cộng tác quý báu với các Công ty lớn của nước ngoài.

Chúng tôi sẽ làm gì?

- Đội ngũ chuyên viên ưu tú

- Cam kết với Quý khách hàng

- Phương pháp nghiên cứu ưu việt

- Phạm vi hoạt động toàn cầu

Dịch vụ của chúng tôi

- Nghiên cứu thị trường

- Tư vấn phát triển và Nghiên cứu khả thi

- Tư vấn dành cho khách hàng doanh nghiệp

- Tư vấn dài hạn

Có một báo cáo phân tích chuyên sâu về một, hoặc nhiều, mảng thị trường tại một khu vực cụ thể. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ cung cấp tổng quan lịch sử thị trường, đánh giá vể tình hình hiện tại và dự báo tiềm năng tương lai của mảng thị trường, bản báo cáo nghiên cứu thị trường sẽ mang đến những nhận định sâu sắc giúp Chủ đầu tư và Khách hàng hàng kịp thời đưa ra quyết định hợp lý. Chúng tôi bao quát toàn diện 4 mảng thị trường sau; Căn hộ dự án, Căn hộ cho thuê, Văn phòng cho thuê, Nhà ở & đất