Văn hóa doanh nghiệp
banner

Văn hóa doanh nghiệp

Địa ốc Nhà Vuông là nơi tập trung những con người ưu tú của mọi miền đất nước, những người có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng và bản lĩnh, có lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, hướng thiện và có tinh thần làm việc quyết liệt, triệt để vì những mục đích tốt đẹp. Mỗi thành viên của Nhà Vuông luôn chủ động trong công việc, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, luôn lấy Văn hóa của Công ty và 6 giá trị cốt lõi của Nhà Vuông làm kim chỉ nam để điều chỉnh mọi hành vi của mình.

- Tin tưởng lẫn nhau

- Có lòng tự trọng và tôn trọng

- Tính cam kết, giữ đúng lời hứa

- Có trách nhiệm với Công ty và cộng đồng

- Hợp tác, chia sẻ

- Liêm chính và đạo đức

- Giao tiếp cởi mở và hòa đồng

Tại Nhà Vuông, mỗi thành viên đều xác định và coi nơi đây là ngôi nhà thứ 2, nơi mình gắn bó và dành phần lớn thời gian hàng ngày để sống và làm việc. Ở bất cứ vai trò và vị trí nào, chúng tôi luôn tự hào là Người Nhà Vuông.