Tôn chỉ hoạt động
banner

Tôn chỉ hoạt động

Giá trị cốt lõi

Quan điểm của Nhà Vuông: Lấy nền kinh tế làm trung tâm, lấy thị trường để định hướng, lấy hiệu quả làm động lực, lấy uy tín để cam kết, hiệu quả triển khai công việc trong thời gian qua thể hiện sự khát vọng vươn xa của NHÀ VUÔNG trên thị trường bất động sản. Uy tín – Đồng hành – Hiệu quả là sức mạnh giúp nhà vuông tự tin trên con tới Thành công.

- Hoạt động minh bạch, uy tín trên mọi hoành cảnh.
- Luôn đồng hành chia sẻ cùng đối tác, chủ đầu tư.
- NHÀ VUÔNG là mái nhà đoàn kết, thân yêu của CBNV.
- Mọi hoạt động luôn hướng về cộng đồng xã hội.

Tầm nhìn

Đến năm 2020 trở thành: Nhà cung ứng chuỗi dịch vụ Bất động sản uy tín, chuyên nghiệp có tên tuổi; có thể sánh vai với các tổ chức kinh doanh dịch vụ bất động sản nước ngoài chuyên nghiệp.

NHÀ VUÔNG sẽ ưu tiên phát triển dịch vụ môi giới và phân phối các dự án kết hợp truyền thông đảm bảo đầu ra cho các chủ đầu tư dự án bằng cách xây dựng nền tảng văn hóa, đào tạo tính trung thực và tinh thông về nghiệp vụ bán hàng cho NVKD; xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về thị trường làm cơ sở cho các dịch vụ tư vấn xúc tiến đầu tư trên lĩnh vực bất động sản – Tài chính.

Sứ mệnh 

Đối với Quý khách hàng: 
NHÀ VUÔNG cung cấp thông tin minh bạch – cơ hội về đầu tư và an cư trên cơ sở sự lựa chọn thông minh và sự tin tưởng của Quý khách hàng.

Đối với cổ đông và đối tác:
Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của các đối tác và cổ đông; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

Đối với Quý chủ đầu tư:
NHÀ VUÔNG là đối tác đáng tin cậy, đồng hành với chủ đầu tư ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn phát triển dự án và là cầu nối để sản phẩm của chủ đầu tư đến được với khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Đối với đội ngũ nhân viên:
NHÀ VUÔNG là môi trường cũng như “sân chơi chung” để các thành viên có thể phát huy tối đa giá trị bản thân và thành quả nhận được luôn xứng đáng. NHÀ VUÔNG tôn trọng giá trị từng cá nhân và luôn đề cao tinh thần tập thể.